Velkommen til søsterloge nr. 31 Benedikte

 

Søsterloge nr. 31 Benedikte er en loge under Odd Fellow Ordenen i Danmark. Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende Orden, som hviler på et etisk grundlag med et humanitært sigte. Et etisk rettet mod det enkelte medlem og et humanitært rettet mod vores omverden. Gennem en løbende etisk belæring arbejder vi på at styrke de værdier, vi alle besidder som Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Odd Fellow Ordenen er et livsbekræftende tilbud til det moderne menneske, og vores mål i Benedikte er at skabe et positivt og meningsfyldt fællesskab. I logen finder vi et frirum, som giver både personlig udvikling og stærke sociale bånd. Søstrene i Benedikte spænder vidt både socialt, kulturelt og aldersmæssigt, men vores fælles værdigrundlag sikrer, at vi uanset vores forskelle har et stærkt sammenhold og en god ånd.

Søsterloge nr. 31 Benedikte holder til i Odd Fellow Palæet Varna, Ørneredevej 3 i Aarhus. Vi deler ordensbygningen med 2 andre søsterloger og 3 broderloger. Vi mødes den anden og den fjerde tirsdag i hver måned fra september til maj kl. 19.00.

Til logemøderne bærer vi sort ordensdragt. Den består af sort kjole, strømper og sko. Ideen bag det sorte tøj er at ligestille alle og fjerne fokus fra de ydre til de indre værdier.

En logeaften starter med, at vi mødes i vores samlingsstue i Odd Fellow Palæet Varna, hvor vi hygger os indtil logemødet starter kl. 19.00. Allerede når vi træder ind i logesalen, føler vi en særlig ro, som gør, at vi får tankerne væk fra det daglige gøremål. Mødet, som ledes af logens overmester, har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Efter mødet, som cirka varer 1 - 1  ½ gang alt efter, hvad der er på dagsordenen, samles vi til et let måltid i Varnas smukke restaurant, hvor vi lærer hinanden bedre at kende og hygge os.

Det sociale netværk inden for logen udbygges ved, at vi holder en række sociale og kulturelle aktiviteter, som fx. gåture, museumsbesøg, modeaftener, udflugter, sommerture, julestemning og lignende.

Vores kontingent er pt. 575 kr. pr. kvartal ekskl. egenbetaling til forplejning i restauranten.

 

Giver det mening for grave på:

·          skabe dig et frirum, hvor du kan få tankerne væk fra de daglige udfordringer

·          træde ind i et fællesskab med etiske og humanitære idealer

·          få ny inspiration og styrke ved samværet med ligesindede

·          støtte og hjælpe andre, lokalt, men også nationalt og internationalt

 

Så er du måske vores nye søster.

Kom og vær med til at gøre verden til et bedre sted at være.


 

                                                       

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.